Certyfikat przyznawany jest nieodpłatnie.

Uczestnik programu ponosi koszty przeprowadzenia audytu w wysokości 200 zł netto / godzinę pracy zespołu weryfikującego.

Czas poświęcony na audyt zależy od struktury organizacyjnej i wielkości Uczestnika. Czas audytu ustalany jest na etapie zawierania umowy.