Do sprawdzenia autentyczności i aktualności certyfikatu niezbędne jest podanie kodu, który znajduje się nad logo programu: