Każda osoba może całkowicie anonimowo przekazać Kapitule Programu “Chris Tianorum” informację o złamaniu przez Uczestnika Programu obowiązującego Regulaminu. Dane osobowe zgłaszającego pozostaną tajemnicą Kapituły, a posłużą jedynie weryfikacji naruszenia.